Hoofdpijnklachten

Hoofdpijnklachten

Wat is fysiotherapie bij hoodpijnklachten?

Hoofdpijnklachten

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht en kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste typenhoofdpijn zijn spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, migraine, cluster hoofdpijn en hoofdpijn als gevolg van medicatiegebruik. Daarbij kunnen meerdere combinaties van hoofdpijnklachten aanwezig zijn. Veelal blijven mensen doorlopen met de hoofdpijnklachten, waarbij de klachten geaccepteerd zijn als deel van het leven. Van de patiënten met spanningshoofdpijn gaat 1 op de 6 naar de huisarts, en neemt dus actie om een oplossing te vinden voor de klachten. De rest van de mensen blijft doorlopen met klachten.

Typen hoofdpijn

Globaal worden hoofdpijnklachten ingedeeld in primaire (migraine, spanningshoofdpijn en cluster hoofdpijn) of secundaire (‘als-gevolg-van andere factoren/oorzaken’) classificatie. De laatst genoemde secundaire classificatie omvat een scala aan typen hoofdpijnen, waar wij als fysio-/manueel therapeuten vooral geïnteresseerd in zijn en kunnen behandelen. Dit zijn de hoofdpijnklachten die een relatie tot nekklachten hebben, ook wel de cervicogene en spanningshoofdpijn. Veelal zal een hoofdpijnklacht een mengbeeld omvatten van verschillende typen hoofdpijnen.

– Cervicogene hoofdpijn: is hoofdpijn in combinatie met nekklachten. De pijn kan net onder de schedelrand en het achterhoofd aanwezig zijn, en een uitstraling naar het voorhoofd, net boven de oogkas geven. Bewegingen van de nek geven een toename van de hoofdpijn, deze hoofdpijn is altijd aan dezelfde zijde van het hoofd.

– Spanningshoofdpijn: Uit zich met beiderzijdse, rondom het hoofd gelokaliseerde hoofdpijnklachten (bandgevoel, alsof u een strakke badmuts op hebt). Gespannen spieren die aan de schedelrand en nekwervels vastzitten geven uitstralende pijn naar het hoofd, in de vorm van hoofdpijn. Het kan zijn dat u licht of geluid dan moeilijk kan verdragen. Een verkeerde houding of spanning en stressfactoren in het dagelijkse leven kunnen de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

Diagnostiek bij hoofdpijn

Wij kunnen u helpen een uitspraak te doen over de behandelbare componenten van uw hoofdpijn middels een vraaggesprek en een aantal lichamelijke testen. Belangrijke speerpunten in dit vraaggesprek zijn:

– Typering van uw hoofdpijnklachten

– Factoren die uw klachten duidelijk verergeren of minder maken

– Het in kaart brengen van de impact van de hoofdpijnklachten om te weten wat de belemmering is op uw dagelijks functioneren.

– Het is handig om een hoofdpijnagenda bij te houden waarin u de frequentie en tijdsduur van de hoofdpijnklachten in kaart brengt. Daarbij kunt u per klachtenperiode een aantekening maken van intensiteit van de hoofdpijn middels een rapportcijfer (0 = geen hoofdpijn, 10 = maximale hoofdpijn).

Fysio-/Manuele therapie bij hoofdpijnklachten

Wanneer uw klachten getypeerd worden als cervicogene hoofdpijn en/of spanningshoofdpijn zijn er aangrijppunten voor fysiotherapie en/of manuele therapie. Wij richten ons op het herstellen van bijvoorbeeld een blokkerend gewricht in de nek en/of gespannen spieren, en werken samen met u een behandelplan uit om de klachten in de toekomst met oefeningen en houdingsadviezen te controleren.

Kosten

De behandeling van hoofdpijn klachten valt onder fysiotherapie. Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Binnen onze praktijk zijn Esther Boots en Esther Roelofs die zich op deze regio hebben gespecialiseerd middels de cursus hoofdpijnklachten. Daarnaast heeft Esther Roelofs de opleiding manuele therapie gevolgd (zie onder manuele therapie ook haar aanvullende cursussen).

Naast deze cursus heeft Esther Boots de volgende cursussen gevolgd:

-Algemeen fysiotherapeute (1993)

– Meerdimensionaal belasting/belastbaarheidsmodel (2005)

– Subacromiale klachten (2014)

– Medical Taping (2011)

– Valpreventietraining (2008)

– Hoofdpijnklachten (2009)

– Motivational Interviewing (2010)

– Reanimatie / AED

Hyperventillatie

Hyperventillatie

Wat is fysiotherapie bij hyperventilatie?

Onze ademhaling past zich aan aan de lichamelijke activiteit van het moment. In rust is de ademhaling rustig maar hoe meer lichamelijke arbeid we leveren hoe sneller/dieper de ademhaling is. Dit gebeurt omdat er meer zuurstof wordt verbruikt en meer afvalproduct (koolzuurgas ) geproduceerd wordt. Dit noemen we een functionele ademhaling.

Bij een disfunctionele ademhaling past de manier van ademen niet bij wat je lichamelijk op dat moment aan het doen bent.

Stress en stressvolle situaties hebben hetzelfde effect op de ademhaling als lichamelijke inspanning. In een stressvolle situatie heeft de mens de neiging de romp en buikspieren aan te spannen hetgeen het disfunctioneel ademen in de hand werkt. Wanneer je fysiek in rust een te diepe en/of te vlugge ademhaling hebt stijgt de hoeveelheid zuurstof in je bloed en daalt het koolzuurgehalte. Ondanks dat het geen kwaad kan leidt het wel tot een aantal verschijnselen die als zeer onprettig ervaren worden zoals: – benauwd gevoel

– kortademigheid

– brok in de keel

– strak gevoel rond de mond

– koude handen en voeten

– duizeligheid

– gevoel van onwerkelijkheid

– waas voor je ogen

Als het disfunctioneel ademen gepaard gaat met angst/paniek kan het overgaan in hyperventilatie.

De fysiotherapeut geeft u inzicht in uw klachten en kan u, door middel van oefeningen, leren u w lichaam te ontspannen. Lichamelijke ontspanning heeft tot gevolg dat de ademhaling vanzelf weer rustig wordt en zullen de klachten verdwijnen.

Fysiotherapeut Annemiek Kattevilder heeft hiervoor de volgende scholing gevolgd:

– cursus hyperventilatie 1990 NPI

– De kracht van het brein 2009 Trilemma

– NLP 2010 Psychfysio

Dry Needling

Dry Needling

Wat is Dry Needling?

 

Dry needling is een moderne westerse manier van weefselstimulatie op triggerpoints en triggerzônes met een solide acupuntuurnaald dit houd in dat deze niet snijdend is en er geen vloeistoffen in gespoten kunnen worden.

Sinds 2007 is Dry needling in Nederland opgenomen binnen de fysiotherapie en in het beroepsprofiel van de KNGF. Dry needling is dus geen klassieke acupuntuur.

 

Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zogenaamde ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Dry needling wordt onder andere gebruikt om de lichaamseigen pijndempingssystemen te stimuleren en de triggerpoints te deactiveren zonder medicatie.

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Wat kunnen triggerpoints veroorzaken

•Acuut moment – bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel.

•Chronisch – bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS.

•Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling.

•’Slappe’ ligamenten in bijv enkels en/of knieën.

•Psychologische factoren, zoals stress en depressie.

•Voetafwijkingen, instabliliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie.

•Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak

Triggerpoints kunnen zich uiten door:

•pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’

•bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten

•verminderde kracht in de betrokken spier(en)

•pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen

•tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.

Dry needling is dus niet hetzelfde als acupunctuur.

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.

 

Wat doet de fysiotherapeut

 

De fysiotherapeut doet eerst een intake om uw klachten in kaart te brengen. Hoe ze zijn ontstaan en hoe lang u deze al heeft.

Daarna zal de fysiotherpeut u lichamelijk onderzoeken op bewegingsstoornissen en zal bepalen welke spieren bij u de klachten kunnen verklaren, met de daarbij horende pijn.

De fysiotherapeut kan de triggerpoints opsporen door in de spier te voelen en de herkenbare pijn op te wekken.

Als de fysiotherpeut de herkenbare pijn gevonden heeft kan zij er voor kiezen om Dry needling toe te passen.

Vaak zitten er meerdere triggerpunten bij elkaar en zal de fysiotherapeut door gaan tot er minder of geen punten meer te vinden zijn.

Als de fysiotherapeut een triggerpoint aanprikt zal de spier een twitch geven. Dit is een samentrekking van de spier op soms alleen lokaal niveau en soms in de hele spier.

Bij deze twitch komt er energie vrij waardoor de spiervezels zich ontspannen en daardoor de spier zich kan ontspannen, zo zullen de klachten verminderen.

 

Vaak kunt u het herstel gelijk ervaren, u kunt beter bewegen met minder pijnklachten. De fysiotherapeut zal de spier rekken en zo nodig met medical tape intapen zodat de doorbloeding gestimuleerd word. Daarna krijgt u oefeningen mee om het herstel te bespoedigen.

Dry needling is ook te gebruiken bij litteken verklevingen

 

Napijn:

Dry needling kan napijn geven in de vorm van pijn en stijfheid. Door de oefeningen herstelt dit in 1-2 dagen.

Kosten

Dry needling is onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling, hier zijn dan ook geen extra kosten aan verbonden. Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Dry needling wordt binnen de praktijk Fysiotherapie Overschie toegepast door Isolde Briel en Esther Roelofs.

Isolde Briel en Esther Roelofs hebben de cursus Dry needling extremiteiten en wervelkolom. Zij kunnen beide dry needling toepassen in combinatie met medical taping. Daarnaast heeft Esther Roelofs ook de opleiding manuele therapie gevolgd

 

Bronnen:

KNGF: www.fysionet.nl

NVDN: nederlandse vereniging voor Dry needling: www.nvdn.nl

www.dryneedling.nl

Vaatlijden

Vaatlijden

Wat is Claudicationet?

Claudicationet (looptraining bij vaatlijden)

ClaudicatioNet is een samenwerkingsverband tussen vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten met als doel het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten met etalagebenen ofwel claudicatio intermittens.

 

Het woord etalagebenen is een letterlijke vertaling van het belangrijkste symptoom van de ziekte: wanneer tijdens het lopen pijn in de benen optreedt en deze pijn weer verdwijnt als je even blijft staan, dus alsof je blijft staan om in een etalage te kijken, dan spreek je van etalagebenen.

Deze klachten worden veroorzaakt door een vernauwing in de slagaders van de benen.

Qua mogelijke therapiën bij etalagebenen is fysiotherapie de minst ingrijpende, en dus in eerste instantie te prefereren boven andere therapiën. De therapie bestaat uit gesuperviseerde looptherapie waarbij u begeleid wordt door een speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeut. Het is belangrijk om te leren door de pijn heen te lopen. De looptherapie vindt plaats op een loopband met een toenemende helling.Het uiteindelijke doel van de behandeling is om de pijnvrije loopafstand te vergroten.

Fysiotherapeut Willemjan Daas is aangesloten bij Claudicationet sinds 2014 en geeft deze looptraining binnen de praktijk op de Rotterdamse Rijweg 13A

Hierbij heeft hij ook de bijbehorende cursus Motivational Interviewing voor de tweede maal gevolgd in 2014.

 

Runningtherapie

Runningtherapie

Wat is Runningtherapie?

 

Bij Runningtherapie leert u bewegen om uw psychische conditie te verbeteren. Kort gezegd wordt het lichaam geactiveerd ten behoeve van de geest. Tijdens de Runningtherapie wordt de “rustige duurloop” therapeutisch ingezet ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Belangrijke ingrediënten zijn ontspanning, buitenlucht, rust, natuur en plezier.

 

Al jaar en dag weten we dat bewegen goed voor ons is. Een gezonde lichamelijke inspanning heeft een positieve invloed op psychische klachten. Over heel de wereld zijn talloze onderzoeken gedaan naar de effecten van Runningtherapie. Steeds komt men tot de slotsom dat het daadwerkelijk werkt, mits er van goede begeleiding sprake is. De psychische en/of psychosomatische klachten nemen daadwerkelijk af. In het hoofd wordt het rustiger en men is minder somber. Runningtherapie kan daarom een prima aanvulling zijn op psychotherapie of medicatie.

 

Naast de psychische voordelen zijn er veel meer positieve effecten te benoemen. Zo neemt de belastbaarheid van het lichaam zichtbaar toe. Het zorgt voor sterkere longen, een betere bloedsomloop en verbetert uw vermogen tot nadenken (uw concentratie). Het vertrouwen in eigen kunnen wordt vergroot, het lichaam herontdekt. De kans op lichamelijke kwalen neemt af (hart- en vaatziekten, een beroerte of diabetes). En ook uw bloeddruk zal dalen. Overtollig gewicht zal zienderogen verdwijnen en uw cholesterolgehalte zal in balans komen. Bovendien maakt het uw lichaam flexibeler, u slaapt beter en het verhoogt ook nog eens uw libido… Conclusie? Runningtherapie bevordert zowel uw geestelijke als lichamelijke gesteldheid.

Willemjan Daas heeft deze cursus in 2010 gevolgd en wil graag een groep opzetten bij voldoende animo

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Wat is Oedeemtherapie?

 

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Er zijn verschillende soorten oedeem. Een bekend oedeem is het verschijnsel van dikker wordende voeten en enkels na een warme dag. Er kan een kuiltje worden gedrukt (“pitting oedeem”). Na een nacht rust zijn de voeten weer slank.

Lymfoedeem is een speciale vorm van oedeem en kan overal in het lichaam optreden. Vaak komt het in de armen of de benen voor. Er is moeilijker een kuiltje in te drukken en het vocht verdwijnt niet of nauwelijks na een nachtje slapen.

 

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of een defect lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Ook kan het defect aangeboren zijn, dan wordt het primair lymfoedeem genoemd.

 

Anatomie

Het lymfsysteem loopt door het hele lichaam, voert onder andere afvalstoffen en eiwitten af en heeft een afweerfunctie. Het systeem bestaat uit lymfbanen die het vocht transporteren en uit lymfklieren die een zuiverende werking hebben. Als het lymfvocht gezuiverd is, komt het in het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in de oksels, liezen , buik en in de hals zitten veel lymfknopen.

 

Hoe kunt u lymfoedeem herkennen?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid, het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar het zal u wel hinderen in uw dagelijkse bezigheden.

 

Wanneer naar een oedeemfysiotherapeut?

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist. In overleg wordt besloten of er verder onderzoek en/of behandeling gewenst is. Voor een goede kwaliteit van de behandeling is het noodzakelijk dat u door een gespecialiseerde oedeemfysiotherapeut wordt behandeld. In onze praktijk is dat Els Van den Heuvel-Zwanenburg.

 

Werkwijze oedeemfysiotherapeut:

 

Compressietherapie

Om de afname van omvang zo snel mogelijk te realiseren, zal er in de meeste gevallen gebandageerd worden. Deze bandages zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. Als het overschot aan vocht weg is, zal er in de meeste gevallen een therapeutisch elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.

 

Manuele lymfdrainage

Dit is een massagetechniek gericht op stimulering van de afvoer van lymfvocht, en op het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfvaten c.q. klieren.

 

Oefentherapie

In veel gevallen bestaat er naast het lymfoedeem ook een verminderde bewegingsmogelijkheid in het operatiegebied. Ook kan de spierkracht afgenomen zijn, mede door het lymfoedeem. Door de oefeningen die u krijgt kunt u de functie van uw ledenmaat verbeteren.

Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfvocht.

 

Zelfmanagement

Ter aanvulling van de therapie wordt u (indien mogelijk) geleerd zichzelf te masseren, te bandageren en/of te tapen. Daarnaast krijgt u oefeningen mee om de ontstane verbeteringen van het oedeem te onderhouden of verder te verbeteren.

 

Lymftaping

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die de huid iets optilt waardoor de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van lymfvocht beter verloopt.

 

Kosten

 

Lymftherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Omdat lymftherapie een chronische indicatie heeft is het noodzakelijk dat u een verwijzing van huisarts of specialist hebt. Dan worden de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Bron: Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL). www.nvfl.nl

 

 

Els Van den Heuvel is binnen onze praktijk gecertificeerd oedeemfysiotherapeute (1990)

Zij heeft hiervoor de volgende opleiding/cursussen gevolgd:

-Algemeen fysiotherapeut

-Oedeemfysiotherapeut(1990)

-Therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie(1997)

-Borstkanker(2002)

-Fysiotherapeutische mogelijkheden bij patiënten met hyperventilatie(2002)

-Handgrepen therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie(2004)

-Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel(2004)

-Bandageren(2004)

-Pijn(2004)

-Begeleiden van chronisch zieken (2004)

-Objectief meten bij lymfoedeem(2010)

-Medical taping-lymfetapen(2010)

-Borstreconstructies(2011)

-palliatieve/terminale zorg(2011)

-Fysiotherapeutische mogelijkheden bij oncologische cliënten(2012)

-Lymfoscintigrafie(2012)

 

Naast de opleiding tot oedeemtherapeute heeft zij nog de volgende aanvullende opleidingen/cursussen gedaan:

-Fysiotherapie in de sportgezondheidszorg(1985)

-Podologische fysiotherapie(1990)

-Orthopaedische Geneeskunde voor fysiotherapeuten(1993-1997)

-Perifeer vaatlijden en training(2004)

-Reanimatie inclusief AED

Medical Taping

Medical Taping

Wat is Medical Taping?

 

Medical Taping Concept

 

Het Medical Taping Concept is een van oorsprong Aziatische tapemethode, die niet alleen een stabiliserende werking heeft op gewrichten, maar tevens de spierfunctie, de bloed-en lymfcirculatie stimuleert en ondersteunt.

Medical Taping gebruikt elastische tapes die spieren ondersteunen zonder ze te beperken. De normale spieractiviteit verbeterd dan het herstel.

 

Hoe werkt het?

 

De elastische tape zorgt door een speciale manier van aanbrengen dat de huid lokaal wordt gelift. Hierdoor wordt onmiddellijk de druk onderhuids verminderd in het blessuregebied, waardoor de bloedsomloop en de lymfestroom zich ( lokaal) kunnen herstellen.

Hierdoor neemt de druk op de pijnreceptoren af en de pijn vermindert of verdwijnt daardoor zelfs helemaal. Door het genezingsproces op deze manier continu te ondersteunen wordt gezorgd voor een effect dat zich verder uitstrekt dan de reguliere behandeling van een half uur. Omdat de tape meerdere dagen kan blijven zitten, ook tijdens douchen en zwemmen, ontstaat een unieke 24- uurs behandeling.

Gevolg: pijnvermindering en een snellere genezing

 

Eigenschappen van CureTape

•Het is een elastische, zelfklevende tape op kwalitatief hoogwaardig katoen

•Antiallergische acryl kleeflaag

•Waterproof ( douchen is dus gewoon mogelijk)

•Zonder toevoeging van medicijnen

 

Waar wordt het voor gebruikt?

•( na) behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en schouderklachten, maar ook knie- en kuitklachten

•Herstellen van de bloedcirculatie en de lymfeafvoer

•Houdingscorrectie

•Behandeling van problemen ontstaan door overbelasting ( zoals muisarm, tennis- of golfarm).

•Bestrijding van ( spannings) hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van het zenuwstelsel

 

Tijdens de behandeling kan door de behandelend fysiotherapeut(e) in overleg gebruik gemaakt worden van deze tape.

Als blijkt dat de tape een toegevoegde waarde heeft voor de behandeling kan u een rol tape aanschaffen tegen de dan geldende inkoopprijs prijsindicatie +/- 10 euro)

 

In de praktijk van Fysiotherapie Overschie zijn de volgende fysiotherapeuten die de cursus hebben gevolgd:

•Esther Boots

•Isolde Briel

•Els van den Heuvel (ook lymfetaping)

•Annemiek Kattevilder

•Esther Roelofs

•Jenny van Vliet

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Wat is Bekkenfysiotherapie?

 

De fysiotherapeut met aandachtsgebied bekken behandelt klachten als:

•lage rugklachten en bekkenpijn

•ongewild verlies van urine en/of ontlasting;

•niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;

•moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;

•verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;

•pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;

•pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;

•begeleiding bij operaties in de onderbuik;

•bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;

•begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

 

Bekkenpijn

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten van en rond hun bekken.

Hierdoor kunnen er in de zwangerschap en na de bevalling veel klachten in de lage rug, rondom bekken en in de benen ontstaan. Deze klachten staan onder invloed van bewegen en belasting. Vaak verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven klachten langdurig bestaan. Dat kan variëren van continu pijnklachten tot alleen vlak voor en tijdens de menstruatie. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijn syndroom, bekkeninstabiliteit of symfysiolyse.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder ‘stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is dus een heel natuurlijk verschijnsel dat bij elke zwangere optreedt!! Soms echter veroorzaakt deze instabiliteit klachten.

Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkeninstabiliteit: deze wordt veroorzaakt door een ongeval of trauma (zoals vallen met de fiets, van de trap vallen of een heel zware bevalling) of een sportletsel (sliding bij voetbal). Je kunt wanneer zich klachten openbaren die wijzen op bekkeninstabiliteit zelf al veel doen. Houd rekening met de verminderde belastbaarheid van het bekken. Dat kan al door wat meer rustpauzes in te lasten, de zwaardere huishoudelijke en verzorgende karweitjes of lange werkdagen (tijdelijk) te beperken. Probeer ook het traplopen te beperken. Gun het lichaam wat extra rust, door een paar keer per dag minstens vijftien minuten te gaan liggen.

Wanneer er ernstige klachten optreden is het raadzaam hulp te zoeken bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten met bekkenpijnklachten.

 

Bekkenbodemproblemen

Disfunctioneren wil zeggen ‘niet werken zoals het hoort te werken’.

Dit kan met betrekking tot de bekkenbodem betekenen dat het gaat om een tekort aan spierkracht, een onvoldoende bestuurbaarheid van de bekkenbodem spieren of een teveel aan spierspanning in de bekkenbodem.

Omdat het functioneren van de bekkenbodem spieren van invloed is op het functioneren van blaas, endeldarm en ook op seksuele functies, kan een en ander kan leiden tot verschillende klachten. Dat kan betekenen:

•moeite met ophouden van plas, windjes of ontlasting

•een niet te onderdrukken gevoel van aandrang om te plassen of te ontlasten

•een verzakkinggevoel

•moeite met uitplassen en/of ontlasten

•pijn in de onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen

•bekkenpijn

•pijn bij vrijen

•erectiestoornissen

 

Kosten

Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Het aantal is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

 

De therapeuten Jenny van Vliet en Annemiek Kattevilder hebben hiervoor de volgende scholing en cursussen gevolgd:

-Algemeen fysiotherapeut

-Praktijk cursus bekkenbodemproblematiek bij E.S Versprille

-Aandoeningen van het bewegingssysteem in klinisch-anatomisch perspektief/peripartum bekkenbodem

– Post- en prenatale educatie (1993)

– Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel (2000)

– Lichaamsbewustwording en stressmanagement (2003)

-Intergraal behandelmodel zoals gebruikt binnen het Spine & Joint Centre Rotterdam (2004)

-Compensatiestrategieen bij patienten met a-specifieke lage rug- en bekkenpijn (2011)

-Medical Taping Concept (2011)

 

Manuele Therapie

Manuele Therapie

Wat is Manuele Therapie?

 

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast en niet uitvoerbaar zijn door een fysiotherapeut.

 

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het bewegen van de gewrichten en de samenhangende klachten die daar bij horen, zoals nek- of lage rugpijn, maar ook hoofdpijnklachten, uitstralende pijnklachten naar armen en benen kunnen heel goed door de manueel therapeut behandeld worden.

 

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die de manueel therapeut in onze praktijk behandeld zijn:

•hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

•nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;

•schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de arm;

•lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;

•hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

•duizeligheid bij het bewegen van de nek;

•kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;

•heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak hebt u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

 

Naast de manueel therapeutische interventies is de manueel therapeut (Esther Roelofs) in onze praktijk nog gespecialiseerd in dry needling en medical taping. Door deze combinatie kan zij een uitgebreide en volledige behandeling met u samenstellen om uw klachten te verhelpen. Binnen de manuele therapie is zij gespecialiseerd in nek- hoofdpijnklachten, rugklachten, heup/bekkenklachten en schouderklachten.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en uw gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo hebt u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en uw houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met eventueel “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.

Er kan een ‘ hoorbare klik’ optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bijna altijd zijn dit 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Meestal zijn er 6-9 behandelingen manuele therapie noodzakelijk.

Esther Roelofs is binnen onze praktijk gecertificeerd master in de manuele therapie (2012). Zij is BIG geregistreerd en bevoegd en bekwaam om manuele therapie toe te passen.

Esther is werkzaam op de Abtsweg op maandag, donderdagochtend en vrijdagochtend (eventueel middag)

Naast de opleiding manuele therapie heeft zij nog aanvullende opleidingen en cursussen gedaan:

-Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel (2009)

– Hoofdpijnklachten (2009)

– Medical taping (2009)

– Lumbale instabiliteit (2010)

– Dry needling, extremiteiten (2013)

– Schouder revalidatie (2013)

– Dry needling, wervelkolom (2014)

– Schouder revalidatie, aanvullende cursus (2014)

– Hardloopklachten, ketengerichte aanpak (2014)

 

Beweegprogramma DMTII

Beweegprogramma DMTII

Beweegprogramma:

Start 1e groep in April 2014

Beweegprogramma DMTII

(diabetes mellitus type 2)

“ouderdomssuiker in de volksmond”

Bewegen zonder hypo

Meer controle met beweging

Heeft u moeite om uw bloedglucosewaarde op peil te houden? Bent u bang dat u een hypo krijgt wanneer u zich inspant? Weet u dat u meer controle over uw lichaam kunt krijgen als u meer beweegt? Bewegen is gezond en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien vermindert het de kans op hart- en vaatziekten. Bewegen is belangrijk, houd uzelf gezond.

 

Elke dag verantwoord bewegen

Speciaal voor mensen met diabetes type 2 is het beweegprogramma voor mensen met diabetes ontwikkeld. U doorloopt het beweegprogramma samen met een registerfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Deze fysiotherapeut is daarnaast speciaal opgeleid voor het beweegprogramma diabetes type 2. Uw begeleiding is dus in goede handen.

Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Het beweegprogramma zorgt voor controle over uw bloedglucosewaarde tijdens bewegen, betere conditie en verantwoord bewegen!

 

Wat is diabetes?

Alle voedingsstoffen die we dagelijks binnenkrijgen, worden in het lichaam omgezet in brand- en bouwstoffen. Zo worden koolhydraten (een verzamelnaam voor zetmeel en suikers) in het lichaam omgezet in glucose. Via het bloed wordt de glucose vervoerd naar verschillende organen. Om toegang te krijgen tot de organen is insuline nodig. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier geen of weinig insuline aan of werkt de door het lichaam aangemaakte insuline onvoldoende. De bloedglucosewaarde (hoeveelheid suiker) in het bloed is daardoor hoger dan normaal.

 

Klachten bij diabetes

Een hoge bloedglucosewaarde kan allerlei klachten veroorzaken, zoals dorst, veel plassen en vermoeidheid. Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk, omdat hierdoor de bloedglucosewaarde in het bloed wordt verlaagd en de insuline beter zijn werk kan doen. Wanneer de hoeveelheid glucose in het bloed te ver daalt, kan dit leiden tot een ‘hypo’.

Een hypo herkent u aan: transpireren, bleek zien, onduidelijk praten, een hongerig gevoel, gapen, prikkelingen om de mond, beven en stemmingsveranderingen (koppig, prikkelbaar, stuurs).

 

Diabetes type 2

Er zijn verschillende typen diabetes. Bij mensen met diabetes type 2 maakt de alvleesklier onvoldoende insuline aan, of de insuline werkt onvoldoende. Daardoor nemen de cellen de glucose uit het bloed onvoldoende op. Diabetes type 2 komt vaak voor bij mensen die ouder zijn dan veertig jaar, het zogenaamde ‘ouderdomssuiker’. Speciaal voor deze doelgroep is het beweegprogramma diabetes type 2 ontwikkeld.

 

Uw persoonlijk beweegprogramma

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met TNO een beweegprogramma gemaakt voor mensen met diabetes type 2. Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.

De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen.

Hierdoor kan de fysiotherapeut u het beweegprogramma op maat aanbieden. De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken. Na afloop van het beweegprogramma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen en met u de resultaten en de voortgang bespreken.

 

Drie stappen naar gezond bewegen

Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Verder is het beweegprogramma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met diabetes. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Het beweegprogramma duurt in totaal drie maanden (twaalf weken) en bestaat uit volgende stappen:

 

Stap 1: Eerste gesprek en testen

Wanneer u de eerste stap zet, ontvangt u thuis alle informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar uw eerste gesprek. Nadat de fysiotherapeut de vragen en antwoorden met u heeft doorgenomen, worden de testonderdelen doorlopen. De testonderdelen zijn: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten.

Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan uw fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

 

Stap 2: Beweegprogramma diabetes type 2

Na uw eerste gesprek en testen kunt u eventueel instromen in het beweegprogramma. In twaalf weken doorloopt u een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd.

Het beweegprogramma diabetes is te verdelen in volgende onderdelen:

a) Goed beginnen

U ontvangt informatie en voorlichting over het beweegprogramma. Het belangrijkste in het inleidende programma is dat u weer plezier krijgt in bewegen. Daar zorgt u samen met uw fysiotherapeut voor. U leert ook herkennen wat normale verschijnselen zijn wanneer u bepaalde bewegingen maakt.

b) Uw persoonlijke programma

Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u de verdere opbouw van uw beweegprogramma; dit is afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken.

c) Informatie en inspiratie: individueel en in de groep

Tijdens het programma vinden op verschillende momenten individuele gesprekken plaats.

Daarnaast traint u in groepsverband. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Ook kunt u ervaringen uitwisselen over het beweegprogramma en kunt u elkaar steunen en motiveren.

 

Stap 3 : Dagelijks bewegen

Tijdens het beweegprogramma diabetes heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het beweegprogramma. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is.

Verzekering:

Zorgverzekeraars vergoeden het beweegprogramma niet volledig en er wordt in de meeste gevallen van u verwacht dat u een eigen bijdrage levert. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of bij uw therapeut.

Informatie over tijden en verdere kosten volgt nog.