Hoofdpijnklachten

Hoofdpijnklachten

Wat is fysiotherapie bij hoodpijnklachten?

Hoofdpijnklachten

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht en kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste typenhoofdpijn zijn spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, migraine, cluster hoofdpijn en hoofdpijn als gevolg van medicatiegebruik. Daarbij kunnen meerdere combinaties van hoofdpijnklachten aanwezig zijn. Veelal blijven mensen doorlopen met de hoofdpijnklachten, waarbij de klachten geaccepteerd zijn als deel van het leven. Van de pati├źnten met spanningshoofdpijn gaat 1 op de 6 naar de huisarts, en neemt dus actie om een oplossing te vinden voor de klachten. De rest van de mensen blijft doorlopen met klachten.

Typen hoofdpijn

Globaal worden hoofdpijnklachten ingedeeld in primaire (migraine, spanningshoofdpijn en cluster hoofdpijn) of secundaire (‘als-gevolg-van andere factoren/oorzaken’) classificatie. De laatst genoemde secundaire classificatie omvat een scala aan typen hoofdpijnen, waar wij als fysio-/manueel therapeuten vooral ge├»nteresseerd in zijn en kunnen behandelen. Dit zijn de hoofdpijnklachten die een relatie tot nekklachten hebben, ook wel de cervicogene en spanningshoofdpijn. Veelal zal een hoofdpijnklacht een mengbeeld omvatten van verschillende typen hoofdpijnen.

– Cervicogene hoofdpijn: is hoofdpijn in combinatie met nekklachten. De pijn kan net onder de schedelrand en het achterhoofd aanwezig zijn, en een uitstraling naar het voorhoofd, net boven de oogkas geven. Bewegingen van de nek geven een toename van de hoofdpijn, deze hoofdpijn is altijd aan dezelfde zijde van het hoofd.

– Spanningshoofdpijn: Uit zich met beiderzijdse, rondom het hoofd gelokaliseerde hoofdpijnklachten (bandgevoel, alsof u een strakke badmuts op hebt). Gespannen spieren die aan de schedelrand en nekwervels vastzitten geven uitstralende pijn naar het hoofd, in de vorm van hoofdpijn. Het kan zijn dat u licht of geluid dan moeilijk kan verdragen. Een verkeerde houding of spanning en stressfactoren in het dagelijkse leven kunnen de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

Diagnostiek bij hoofdpijn

Wij kunnen u helpen een uitspraak te doen over de behandelbare componenten van uw hoofdpijn middels een vraaggesprek en een aantal lichamelijke testen. Belangrijke speerpunten in dit vraaggesprek zijn:

– Typering van uw hoofdpijnklachten

– Factoren die uw klachten duidelijk verergeren of minder maken

– Het in kaart brengen van de impact van de hoofdpijnklachten om te weten wat de belemmering is op uw dagelijks functioneren.

– Het is handig om een hoofdpijnagenda bij te houden waarin u de frequentie en tijdsduur van de hoofdpijnklachten in kaart brengt. Daarbij kunt u per klachtenperiode een aantekening maken van intensiteit van de hoofdpijn middels een rapportcijfer (0 = geen hoofdpijn, 10 = maximale hoofdpijn).

Fysio-/Manuele therapie bij hoofdpijnklachten

Wanneer uw klachten getypeerd worden als cervicogene hoofdpijn en/of spanningshoofdpijn zijn er aangrijppunten voor fysiotherapie en/of manuele therapie. Wij richten ons op het herstellen van bijvoorbeeld een blokkerend gewricht in de nek en/of gespannen spieren, en werken samen met u een behandelplan uit om de klachten in de toekomst met oefeningen en houdingsadviezen te controleren.

Kosten

De behandeling van hoofdpijn klachten valt onder fysiotherapie. Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bij twijfel, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Binnen onze praktijk zijn Esther Boots en Esther Roelofs die zich op deze regio hebben gespecialiseerd middels de cursus hoofdpijnklachten. Daarnaast heeft Esther Roelofs de opleiding manuele therapie gevolgd (zie onder manuele therapie ook haar aanvullende cursussen).

Naast deze cursus heeft Esther Boots de volgende cursussen gevolgd:

-Algemeen fysiotherapeute (1993)

– Meerdimensionaal belasting/belastbaarheidsmodel (2005)

– Subacromiale klachten (2014)

– Medical Taping (2011)

– Valpreventietraining (2008)

– Hoofdpijnklachten (2009)

– Motivational Interviewing (2010)

– Reanimatie / AED