Medische Fitness bij Fysiotherapie Overschie

Gezond bewegen en specifieke belastbaarheidstrainingen

Sinds April 2014 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het beleid op de Medische Fitness. De openingstijden zijn verruimd en de prijzen zijn omlaag gegaan!

Medische fitness is een vorm van fitness die begeleid wordt door een fysiotherapeut met affiniteit met sport-fysiotherapie.

Trainingsprogramma’s worden aangepast op de mogelijkheden en het doel van de individuele deelnemer. Zo’n programma kan bestaan uit conditietraining, krachttraining en vergroten van de beweeglijkheid of coördinatie.

Na een FIT-test, wanneer gewenst, en een intakegesprek wordt een trainingsdoel en opzet gekozen.

Deze voert u daarna onder begeleiding van de fysiotherapeut in een groep van maximaal 10 mensen 1 of meer malen per week uit.

Wat kunt u bereiken door medische fitness te gaan doen?

– Het vergroten van uw algemene lichamelijke fitheid

– Het vergroten van uw uithoudingsvermogen

– Het vergroten van uw lenigheid

– Het vergroten van uw spierkracht

– Het verhogen van uw weerstand

 

Wat wordt er gedaan tijdens de medische fitness?

– Krachttraining

– Coördinatieoefeningen

– Conditietraining

 

Sommige onderdelen worden op basis van leeftijd of medische achtergrond niet, of sterk aangepast uitgevoerd. In principe voert u uw trainingsschema zelfstandig, maar onder begeleiding uit. Elke deelnemer houdt samen met de begeleidende fysiotherapeut een trainingsformulier bij waarop alle oefeningen met instellingen en eventueel een aantal herhalingen en gewicht vermeld staan.

 

Waarom neemt u deel aan medische fitness?

– Omdat u iets aan lichaamsbeweging wilt doen, maar gezien uw medische

achtergrond dient dat onder begeleiding te gebeuren

– Omdat u denkt dat uw oefenprogramma zonder stok achter de deur in het slop

raakt

– Omdat u de kans op het terugkeren van uw klachten wilt verkleinen

– Omdat u vindt dat uw algemene lichamelijke fitheid voor verbetering vatbaar is

– Omdat uw behandelend fysiotherapeut u het om bepaalde redenen heeft

geadviseerd

– Omdat u wilt gaan fitnessen en u zich in een ‘sportschoolsetting’ niet thuis voelt

– Omdat u graag weer wat aan lichaamsbeweging wilt gaan doen

 

Wie kan zich opgeven voor medische fitness?

Vrijwel iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperkingen, die wat aan verantwoorde lichaamsbeweging wil doen kan deelnemen aan Medische fitness.

U hoeft er geen sportman/sportvrouw voor te zijn. Ook mensen die niet in de praktijk onder behandeling zijn kunnen zich opgeven.

 

Wat heeft u nodig voor Medische Fitness?

Naast makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen (bij voorkeur zonder zwarte zolen) dient u een handdoek mee te nemen die u tijdens de oefeningen om hygiënische redenen gebruikt.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen begeleidingsuren en openingstijden omdat de werkzame fysiotherapeut enkel beschikbaar is voor begeleiding tijdens de begeleidingsuren. Wilt u buiten de reguliere openingstijden komen trainen, dan kunt u contact opnemen met ons voor een afspraak op een andere tijd.

Kosten

De kosten voor medische fitness zijn afhankelijk van het aantal maal per week dat u komt. Indien u 1 maal per week komt kost het slechts €25,00 per maand en bij onbeperkte toegang tijdens openingstijden betaalt u €30,00 per maand. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien u zich voor de 1e van de laatste maand van deelname afmeldt, wordt het inschrijfgeld verrekend met de laatste maand.

 

Belangrijk:

In de praktijk worden behandelingen gegeven door de werkzame fysiotherapeut, door het beperkte aantal apparaten zullen wij moeten stellen dat de fysiotherapeutische behandeling ten alle tijden voorrang heeft op de beschikbare apparaten, hierover is uiteraard overleg altijd mogelijk.

Vanwege onvoldoende bezetting zijn we bij ziekte van de fysiotherapeut momenteel alleen geopend op de begeleidingsuren. Zie schema hiernaast!

 

Aanmelding

Voor medische fitness kunt u zich opgeven op locatie:

Fysiotherapie Overschie Medische Fitness

Rotterdamse Rijweg 13A

3043BG Rotterdam

tel.: 010 – 4623985

 

Of via de secretaresses op de Burg. Baumannlaan 53B

Of via e-mail via info@fysiotherapie-overschie.nl

 

Kijk nu ook op Facebook voor meer info en updates over de Medische Fitness:

https://www.facebook.com/Medischefitnessfysiotherapieoverschie