Klachtenregeling

Wij nemen uw klacht serieus en proberen uw wensen tegemoet te komen

Heeft u een klacht over een behandeling of bent u het ergens niet mee eens, dan gaan wij er vanuit dat u dat met de behandelend therapeut overlegt. Wilt u dat niet doen, dan zijn de praktijkeigenaren of secretaressen altijd bereid tot overleg.

Elke klacht wordt door ons serieus en in vertrouwen behandeld.

Bent u niet tevreden over de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie van het KNGF. Hier is onze praktijk bij aangesloten. Uw therapeut kan u hierover informeren.