Runningtherapie

Runningtherapie

Wat is Runningtherapie?

 

Bij Runningtherapie leert u bewegen om uw psychische conditie te verbeteren. Kort gezegd wordt het lichaam geactiveerd ten behoeve van de geest. Tijdens de Runningtherapie wordt de “rustige duurloop” therapeutisch ingezet ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Belangrijke ingrediënten zijn ontspanning, buitenlucht, rust, natuur en plezier.

 

Al jaar en dag weten we dat bewegen goed voor ons is. Een gezonde lichamelijke inspanning heeft een positieve invloed op psychische klachten. Over heel de wereld zijn talloze onderzoeken gedaan naar de effecten van Runningtherapie. Steeds komt men tot de slotsom dat het daadwerkelijk werkt, mits er van goede begeleiding sprake is. De psychische en/of psychosomatische klachten nemen daadwerkelijk af. In het hoofd wordt het rustiger en men is minder somber. Runningtherapie kan daarom een prima aanvulling zijn op psychotherapie of medicatie.

 

Naast de psychische voordelen zijn er veel meer positieve effecten te benoemen. Zo neemt de belastbaarheid van het lichaam zichtbaar toe. Het zorgt voor sterkere longen, een betere bloedsomloop en verbetert uw vermogen tot nadenken (uw concentratie). Het vertrouwen in eigen kunnen wordt vergroot, het lichaam herontdekt. De kans op lichamelijke kwalen neemt af (hart- en vaatziekten, een beroerte of diabetes). En ook uw bloeddruk zal dalen. Overtollig gewicht zal zienderogen verdwijnen en uw cholesterolgehalte zal in balans komen. Bovendien maakt het uw lichaam flexibeler, u slaapt beter en het verhoogt ook nog eens uw libido… Conclusie? Runningtherapie bevordert zowel uw geestelijke als lichamelijke gesteldheid.

Willemjan Daas heeft deze cursus in 2010 gevolgd en wil graag een groep opzetten bij voldoende animo