Het programma langer Fit en Sterk! voor 70+ers in Overschie

Het programma langer Fit en Sterk! voor 70+ers in Overschie

Na het afronden van de eerste ronde start het project weer opnieuw op in April 2018! Meld je snel aan

– direct via deze website

 

Het programma langer Fit en Sterk!

Overschie kent sinds medio 2016 een samenwerkingsverband tussen wijkverpleegkundigen, fysiotherapeut (Willemjan Daas, werkzaam bij Fysiotherapie Overschie), diëtiste en welzijnswerkers, die allen tot doel hebben om een bijdrage te leveren aan het Langer Fit en Sterk blijven van ouderen in de wijk Overschie. Langer Fit en Sterk wil met behulp van een training- en ondersteuningsprogramma voor ouderen inzetten op het langer vitaal blijven van ouderen.

Overschie kent een grote groep van ouderen, waarvan bekend is dat zij (te) weinig bewegen. Weinig beweging leidt tot zogenaamde bewegingsarmoede, welke juist weer leidt tot uiteenlopende gezondheidsklachten en valpartijen. Het programma Langer Fit en Sterk wil deze gezondheidsklachten voorkomen door vroegtijdig in te zetten op de conditie van ouderen.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma Langer Fit en Sterk is bedoeld voor ouderen in Overschie (70+) die geconfronteerd worden met verlies van spiermassa, doordat zij minder bewegen. De wijkverpleegkundige en fysiotherapeut bekijken met de ouderen in een intakegesprek of het aangeboden programma ook daadwerkelijk passend is. In een gesprek zullen vragen gesteld worden over uw gezondheid en in een kleine test zal met u gekeken worden naar uw fysieke conditie.

Wat houdt het programma in?

Het programma Langer Fit en Sterk bestaat uit een trainingsprogramma onder leiding van een fysiotherapeut en wijkverpleegkundige. In een groep van 10 deelnemers wordt een trainingsprogramma doorlopen, waarbij bewegen en in beweging blijven voor u centraal staat. Aansluitend aan het programma kijkt de diëtiste naar uw voedingspatroon en geeft adviezen voor een gezonde leefstijl. Een goede voeding is namelijk van belang bij het Langer Fit en Sterk blijven. Ook is er de mogelijkheid om met een wijkverpleegkundige en welzijnswerker te kijken naar uw persoonlijke gezondheidssituatie.

Onder het genot van een kopje koffie is het na de training mogelijk om verder kennis te maken met de deelnemers en zo nieuwe contacten te leggen.

Doelstelling

Het programma Langer Fit en Sterk kent de volgende doelstellingen:

– het ontwikkelen en vergroten van de spierkracht van de deelnemers

– het bevorderen van een goede voeding passend bij de leefstijl

– actievere leefstijl

– het verbeteren van het cognitief functioneren

– uitbreiding sociaal netwerk

– zinvolle vrijetijdsbesteding (zoals bv. participeren in vrijwilligerswerk)

Kosten

Aan het programma Fit en Sterk zijn geen directe kosten verbonden. De inzet van wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtiste wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Wel is het mogelijk dat er aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico. In het intakegesprek kan de wijkverpleegkundige of fysiotherapeut u hierover voorlichten. Op dit moment wordt nog actief gezocht naar sponsoren zodat aan de deelname geen enkele kosten zijn verbonden.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich op de volgende wijzen aanmelden:

– direct via deze website